ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις σχετικά με τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται αλλά και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων. Οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι και ηλεκτρονικές.