Εκπαιδευτική Γωνιά

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε, αφού μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα, να χρησιμοποιήσετε διάφορες εκπαιδευτικές εφαρμογές, όπως συμμετοχή σε forum, υποβολή εργασιών, ενημέρωση μέσω δελτίων κλπ.